Nu har vi resultatet av 2009 års undersökning av danskars,
svenskars och norrmäns bibelläsning. 1000 personer intervjuades i varje land.
Undersökningen visar att danskarna, åtminstone i storstäderna, är mer
intresserade än svenskar och norrmän av att läsa bibeln. Förklaringen är
kanske, menar man hos danska Bibelselskabet, att danskarna på senare tid börjat
intressera sig mer för religionens betydelse och den egna identiteten. Det är
dock endast 12 procent av danskarna som uppger att de läser bibeln ofta.

Mer information kan hämtas hos Bibelselskabet
i Danmark eller hos Svenska Bibelsällskapet.