Danmarks Sprogmuseum bjuder på en spännande liten undersökning.
Hans Degn har tagit sig an uppgiften att studera det politiska språket, eller
närmare bestämt i vilken mån de politiska partierna i Danmark använder sig av
språkliga klichéer (eller klyschor). Han har helt enkelt googlat ett antal ord
och uttryck och tittat på deras förekomst på de politiska partiernas hemsidor.
Han har själv valt ut de undersökta uttrycken, t.ex. ”sätta fokus på”,
”tillgodose”, ”omstrukturering”, ”på sikt”, ”utsatta familjer” och ”de svagaste
i samhället”. Resultatet är nedslående för de danska socialdemokraterna, som
toppar listan på klichéanvändare. Bäst går det för Dansk Folkeparti, som i
betydligt mindre grad använder sig av de undersökta klichéerna.

Nu går debatten hög på sprogmuseet.dk. Är det inte snarare
så att undersökningen bara tar upp ord och uttryck som rör traditionellt
socialdemokratiska ämnen? Var finns uttryck som ”lägre skatt” och
”marknadskrafter”, ”lag och ordning”, bara för att nämna några exempel? Åter
andra undrar om det verkligen handlar om klichéer. Är det inte snarare
politiskt fackspråk? Eller socialdemokratiskt sådant?

Läs gärna mer – och ta ev. del i debatten här.