I Danmark oroar man sig för det ekonomiska läget. Medan andra
länder förefaller vara på väg ut ur den ekonomiska krisen, ser det fortfarande
dystert ut för danskarna. Ordet för dagen är ”smalhals” – d.v.s. kärvare
villkor. Uttrycket förekommer i allt fler sammanhang; nu väntar ”smalhals” för
byggföretagen, pensionsbolagen, kommunerna – och för danskarna i gemen. Arbetslösheten
(”ledigheden”) är på väg uppåt, skatteintäkterna minskar, exportsiffrorna
dalar, och det behövs kraftfulla åtgärder för att komma på rätt köl igen,
påpekar man från flera håll.

Frågan är förstås vad den växande danska arbetslösheten betyder
för skåningarna. Många – inte minst ungdomar – arbetar fast
eller tillfälligt på andra sidan bron. Och det är ungdomarna som drabbas
hårdast när arbetslösheten nu ökar i Danmark.

Läs mer här och här.